viernes, 24 de febrero de 2012


He relacionant aquest primer dossier amb les competències i veig que té bastanta relació amb la 2.2.a "Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats professionals".

No hay comentarios:

Publicar un comentario